Nøglekompetencen er bistand i forbindelse med udbud og kontrahering. Bistand ydes både til private udbydere og offentlige udbydere.

Bistanden ydes inden for udbud af følgende opgavetyper:

Rådgivning
Byggeri og anlægsarbejder
Drifts – og vedligeholdelse

Bistanden består i følgende ydelser:

Analyse af udbuds – og entrepriseform
Udarbejdelse af udbudsmateriale
Prækvalifikation og udvælgelse
Tilbudsfasen
Valg af tilbud
Kontrahering

For offentlige udbydere ydes bistanden på baggrund af en høj kompetence på nationale og EU udbudsregler.