Jeg har for Københavns Universitet, sammen med Søren Gludsted fra Vejdirektoratet, udviklet og gennem flere år gennemført et Diplomkursus i drift af veje og grønne områder. Kurserne forløber over et semester med afsluttende eksamen.

Jeg har for Byggecentrum udviklet og ledet en række kurser. Det drejer sig bla. om:

Effektiv drift og vedligehold
Bygherrekompetencer
Håndtering af konflikter i byggebranchen
Udvælgelse og tildeling
Partnering i byggeriet
Styring af risici i byggeriet

For en række bygherrer har jeg afholdt interne kurser i forbindelse med kompetenceudvikling af bygherreorganisationen.