Nationalitet: Dansk
Født: 8. august 1944
Firma: Vive Consult (eget firma)
mh@viveconsult.dk
   
Tidligere ansættelser: 1971-1993 Ingeniørfirmaet Kold Larsen A/S (medejer, direktør)
   
  1968-1971 Rådgivende Ingeniørfirma Johs. Jørgensen A/S
 
 
     
 

Nøglekvalifikationer

Bygherrerådgivning ved bygge- og anlægsopgaver, herunder gennemførelse af EU udbud
Rådgivning i forbindelse med nye samarbejdsformer/partnering
Strategisk udvikling i bygherreorganisationer
Planlægning af og bistand ved kompetenceudvikling i bygherreorganisationer
Projektleder/evaluator ved forsøgs - og udviklingsbyggerier
Kursus - og konferenceledelse
 

Ingeniørforeningen

I 1972 blev jeg spurgt om jeg ville være faglig sekretær i en arbejdsgruppe om byggefejl. Det førte til formandskab i Bygningsingeniørgruppen, medlemskab af hovedbestyrelse og meget mere, samt til udpegning til formand for Ingeniørforeningen fra 1985 til 1989.

I 1992 blev jeg udpeget til formand for bestyrelsen i Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse (DIP). Jeg var formand her i 11 år i en periode, hvor pensionskassen forandrede sig fra en mindre bestyrelsesdrevet pensionskasse til en større professionelt drevet pensionskasse.

Syn - og skønsmand samt voldgiftsdommer

I over 20 år er jeg af Voldgiftsnævnet for bygge - og anlægsvirksomhed udpeget som syn - og skønsmand samt voldgiftsdommer i en lang række voldgiftssager. Denne virksomhed har givet en god indsigt i byggeriets entrepriseforhold.