EFFEKTIV PRÆKVALIFIKATION - VEJLEDNING

  space   Værdiskabende byggeproces, marts 2013.   space   link Læs mere
    space space       space    
  KVALITET SOM TILDELINGSKRITERIUM - VEJLEDNING
  space   Værdiskabende byggeproces, december 2010.   space   link Læs mere
    space space       space    
  PARTNERING I BYGGERIET

  space   Bog. Sammen med Ib Steen Olsen, Erhvervs - og Byggestyrelsen. Nyt Teknisk Forlag, 2006   space    
    space space       space    
  VEJLEDNING I PARTNERING
  space   For Erhvervs - og Byggestyrelsen, januar 2006   space    
    space space       space    
  DEN STATSLIGE BYGHERRES OVERVEJELSER OG BESLUTNINGER I INITIATIVFASEN   space  

Slots - og Ejendomsstyrelsen, december 2003

  space    
    space space       space    
  DEN STATSLIGE BYGHERRES ANVENDELSE AF ENTREPRISEFORMER, RÅDGIVER- OG INCITAMENTSMODELLER
  space   Slots - og Ejendomsstyrelsen, december 2003   space    
    space space       space    
  VALG AF TILBUD
  space   Bog, forlaget ingeniøren/bøger, august 2003   space    
    space space       space    
  PARTNERING VED VEJDRIFT
Nyt Teknisk Forlag
  space   Rapporter for Vejdirektoratet, 2003-2007   space    
    space space       space    
  PROJEKT NYE SAMARBEJDSFORMER - Slutrapport
  space   Rapport for Erhvervs - og Boligstyrelsen, Marts 2002   space    
    space space       space    
  PROCES- OG PRODUKTUDVIKLING I BYGGERIET (PPB), projektleder på slutrapport   space   Erhvervsfremme Styrelsen, maj 2001   space    
    space space       space    
  PARTNERING- et studie af samarbejdsformer i byggeriet
  space   Undersøgelse sammen med Tage Dræbye for Erhvervsfremme Styrelsen, Maj 2000   space    
    space space       space    
  TEKNISK KONSULENT - START FOR DIG SELV   Bog, Teknisk forlag, 1995      
             
  VÆRDIANALYSE VED UDBUD I TOTALENTREPRISE   Bent Kold Larsen og Mogens Høgsted
Teknisk Forlag, 1976.