2013- 2006 Vejdirektoratet - Bygherrerådgivning
Offentligt udbud af 3 rammeaftaler til Levering og montering af vejvisningstavler
space
2013- Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg
Bistand ved planlægning af udviklingsprojekt til eksport af plejehjemsbyggeri til Kina
space
2012-2013 Aalborg Kommune. Bygherrerådgivning
Konkurrencesekretær ved arkitektkonkurrence om Vester Fjordpark
space
2012-2013 Vejdirektoratet - Bygherrerådgivning
Udbud af bemanding af Vejdirektoratets trafikinformationstjeneste
space
2011-2012 Vejdirektoratet - Bygherrerådgivning
Samlet driftsudbud 2012
space
2011 Fredericia Kommune
Rådgivning ifm. udlicitering af kommunens entreprenørafdeling
space
2011 Nordjyllands Trafikselskab. Bygherrerådgivning
Udbud af Foranalyse for Aalborg Ny Letbane
   
2011 Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg
Bistand ved udbud af rammeaftaler
space
2010 Vejdirektoratet - Bygherrerådgivning
Offentligt udbud af 9 rammeaftaler til rådgivning om drift og vedligehold af trafikledelsessystemer og installationer i større bygværker på statsvejnettet
space
2010 Aalborg Kommune - Bygherrerådgivning
Begrænset udbud af rammeaftale til rådgivning vedrørende kommunens bygværker
2010 Vejdirektoratet - Bygherrerådgivning
Offentligt udbud af 12 rammeaftaler med flere aktører med miniudbud til registrering og analyse af mængdedata på statsvejnettet
2009 Vejdirektoratet - Bygherrerådgivning
Begrænset udbud af rammeaftale med flere aktører til projektering af trafikledelsessystemer på statsvejnettet
2009 Boligselskabet Sct. Jørgen
Bygherrerådgivning ifm. diverse udbud af rammeaftaler.
Bistand ifm. etablering af udviklingsprojekter vedrørende nye energiløsninger i forsøgsbyggerier
2009 Vejdirektoratet
Bistand ved udbud af rammeaftaler til rådgivning ifm. trafikledelse på statsvejnettet.
2008 Aalborg Kommune
Bistand ved udbud ifm. et EU finansieret projekt om bæredygtig infrastruktur
2008 Aalborg Kommune
Rammeaftale om bygherrerådgivning samt rekvireret bistand til tre udbud af rådgivningsydelser
2008 Erhvervs- og Byggestyrelsen
Bistand ved udarbejdelse af Bedste Praksis Manual for brug af incitamenter og bonus
2008 Vejdirektoratet
Bygherrerådgivning ved udbud af 52 vejdriftsentrepriser i 6 vejcentre i offentligt EU udbud
2008 Aalborg Kommune
Bistand til udbud ifm. ARCHIMEDES projektet - et EU støttet projekt til en bæredygtig udvikling af infrastruktur og trafik i en række europæiske byer
2006- Boligselskabet Fællesadministrationen 3 B
Bistand til udbud (tildelingsmodeller og partnering) for renovering af Urbanplan
2007 Aalborg Kommune
Planlægning og afholdelse af kurser i EU udbud i samarbejde med kommunens interne jurist
2007 Aalborg Kommune
Bistand ved udbud af salg af kommunalt grundareal med byggeprojekt
2007- BoligfondenKuben
Projektleder på undersøgelse af partnering og tvister i byggeriet - sammen med Voldgiftsnævnet og NCC Construction